Sunday, January 06, 2008

Pertti Rautio In Memoriam
Pertti Kauko Juhani Rautio (8 May 1944 - 30 November 2007)Sinä elit hiljaa itseksesi
maailmassa
joka kerran oli pyhä
mutta nyt oli tullut vanhaksi

Mutta sinä rakastit sitä
ja sitä me emme ymmärtäneet;
sinä pidit sitä kunniassa,
mutta sitä me emme ymmärtäneet.
Siksi menit pois.
Minne?

- Henry Parland, 1927.
Suomennos Brita Polttila.

[Pertin kuolinilmoituksessa julkaistu runo]


My father Pertti Rautio has died of cancer on the 30th of November 2007 at the Tampere University Hospital; only five months after his own father and our beloved "paappa" Aarne Rautio passed away. (For certain family reasons I can announce this only now; suffice it to say that after losing two close family members within six months, this has been the darkest Christmas time of my life.)

Pertti Rautio was born on the 8th of May 1944 in Lapua, a rural town situated in the Southern Pohjanmaa region of Finland. As a youth he edited in Lapua a high school magazine called Neuroosi, the writings for which already revealed his sharp and inquisitive mind. This was also the era when he started to show an interest in arts, even doing some abstract paintings himself. Also having an interest in sociology, which was a particularly popular science in the 1960s, Pertti Rautio moved to study in Tampere where he received the Master of Social Sciences degree from the University of Tampere in 1973 (his master thesis was on the nascent Hervanta project, the "daughter town" of Tampere then still under construction) and the degree of Licentiate of Social Sciences in 1991. He worked at the Faculty of Social Sciences of the University of Tampere from 1973 onwards, moving in 1989 to work at the University of Kuopio. In Kuopio he initially worked as a lecturer and as a senior lecturer of Social Psychology from 2004 onwards.

Alongside teaching, Pertti Rautio did his life's work as a researcher of Social Psychology and Sociology. His main interest were the emotions connected in morality and their biological basis. Being crucial to the maintenance of society, this topic connects both social philosophy and biology, and Pertti Rautio was all for the synthesis and dialogue of various social and humanist sciences. Here his attempt was to connect the ideas of Adam Smith, Rolf Lagerborg and Edward Westermarck all the way to António Damásio and the latest neuroscience. Pertti Rautio's last published work was Minuus ja identiteetti ("The self and identity", 2006), a collection of articles co-edited with Mikko Saastamoinen. Pertti Rautio's doctorate thesis on Antero Rinne, a Finnish pioneer in Social Psychology and the studies of the philosophy of cooperatives, was almost finished, bar the final chapter.

Pertti Rautio participated in the administration of the University of Kuopio, working in 2004 - 2005 as the Head of the Department of Social Psychology and Sociology, and in 2001 - 2007 as the faculty council member of the Faculty of Social Science and from 2004 onwards as a member of University's well-being group. Among Finnish social psychologists Pertti Rautio was known as being active in organising the domestic professional studies of Social Psychology and in the activities of Finnish Society of Social Psychologists. Pertti Rautio was the Assistant Editor of Sosiologia magazine in 1976 - 77 and the secretary of Westermarck Society in 1981 - 82. He was also one of the founding members of Tampere's co-operative press Vastapaino.

Having grown during the politically turbulent era of the 1960s and 70s, which also left its mark on the adademic world and heavily influenced him too, in his hometown Pertti Rautio kept actively participating in public discussion, defending Tampere's traditional milieu. He was involved in the campaign of preserving the town's old Office Building of the Market Hall in the late 1970s and early 80s. One of the important recent campaigns for him was saving the cultural landscapes of the gardens of Pispala/Tahmela district against some impending construction projects. Also an avid traveller, Pertti Rautio enjoyed during his last years trips to Lanzarote (the landscape of which always somehow reminisced him of his native Pohjanmaa) and Madeira in the Canary Islands, which always left him with many very fond memories and an extensive collection of slides he took during his travels.

Pertti Rautio is survived by wife and two sons from his first marriage. Pertti Rautio's funeral took place on the 5th of January 2008 at the Kalevankangas Cemetery of Tampere, after which family members, friends and colleagues gathered to reminisce Pertti and share their personal memories of him.

This "official" part of the obituary is heavily indebted to the original Finnish text (which you can find below) by Pertti Rautio's colleague Vilma Hänninen, the Professor of Social Psychology in Kuopio, who characterised him as a well-appreciated and dedicated member of academic community, well-liked by his students who took the news of his passing with a great shock. Most revealing of Pertti Rautio's vast encyclopedic knowledge is the oft-repeated story which his colleagues always told each other, that if one doesn't know an answer to a particular question, one should just "ask Pertti, he knows".

As to some personal memories of my father, the most important heritage Pertti Rautio left me probably is the life-long interest in culture and arts, which I absorbed at home as a child and teenager. He taught me to read when I was only four, and I think it was also essential to my own later activities in music that I was exposed at a crucial age to the records of classical music and jazz (I especially remember Miles Davis as one of father's favourites) which he kept playing all the time. Being a bit of a bibliophile, and naturally because of his studies and work, father also had a vast library, which always raised an endless curiosity in me as a child, though I might have been too young to understand its classics of world literature, sociology, psychology, philosophy and so on; not to talk about countless art books which were always around. My plan now would be to start to pHinnWeb a sub-page dedicated to my father's life's work, including a sort of biography, bibliography and so on but given the extensive amount of Pertti's publications, studies and scientific papers, this project might well be an undertaking for years. Happy journey, father.

---

Pertti Rautio in memoriam

Kuopion yliopiston sosiaalipsykologian lehtori, YTL Pertti Rautio menehtyi 30.11.2007 Tampereen yliopistollisessa sairaalassa nopeasti edenneen sairauden uuvuttamana.

Rautio oli syntynyt 8.5.1944 Lapualla. Hän suoritti Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteiden maisterin ja lisensiaatin tutkinnot vuosina 1973 ja 1991. Yliopistotyön hän aloitti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitoksella vuonna 1973 ja työskenteli Tampereen yliopistossa tutkijana sekä opetustehtävissä. Vuonna 1989 hän siirtyi Kuopion yliopistoon.

Opetustyö oli Pertti Rautiolle sydämenasia. Niin paljon kuin hän pitkän opetusuransa aikana ehtikin luennoimaan ja ohjaamaan opiskelijoiden töitä, hän ei koskaan tuntunut väsyneen tai kadottaneen kiinnostustaan opettamiseen. Hänen laaja sivistyneisyytensä, rauhallinen luennointitapansa ja aidosti opiskelijoista välittävä asenteensa tekivät hänestä suuresti arvostetun ja pidetyn opettajan. Tästä kertoo koskettavasti toisen vuoden opiskelijan viesti tämän kuultua Pertin kuolemasta: "Pertti oli aivan ihana meidän opiskelijoiden ymmärtäjänä, ja mikä merkitys meille onkaan että opintojen alussa menetämme niin suurenmoisen ihmisen elämästämme. Ajattelin aina, että Pertillä on paljon sanottavaa ja ihailin häntä niin ihmisenä kuin opettajana, suloinen ihana Pertti".

Opetustyön ohessa Pertti Rautio teki myös tutkimusta. Hänen keskeisin kiinnostuksen kohteensa oli yhteiskunnan säilymisen kannalta keskeiset moraalitunteet ja niiden biologinen perusta. Aihe muodostaa jännevälin yhteiskuntafilosofiasta biologiaan, ja Pertti puhuikin paljon ihmistieteiden välisen synteesin ja vuoropuhelun puolesta. Moraalitunteiden tarkastelussa hän pyrki luomaan siltaa Adam Smithistä Rolf Lagerborgin ja Edward Westermarckin kautta Antonio Damasioon ja muuhun uusimpaan neurotieteeseen. Pertti Raution viimeiseksi julkaisuksi jäi hänen yhdessä Mikko Saastamoisen kanssa toimittamansa artikkelikokoelma Minuus ja identiteetti. Sosiaalipsykologian ja osuustoimintaopin uranuurtajaa Antero Rinnettä koskeva väitöskirja oli yhtä lukua vaille valmis.

Pertti Rautio osallistui Kuopion yliopiston hallinnollisiin tehtäviin toimimalla vuosina 2004 – 2005 sosiaalipsykologian ja sosiologian laitoksen johtajana, vuosina 2001 - 2007 yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenenä sekä vuodesta 2004 alkaen yliopiston hyvinvointityöryhmän jäsenenä. Suomalaisten sosiaalipsykologien keskuudessa Pertti Rautio tunnetaan aktiivisuudestaan sosiaalipsykologian valtakunnallisen ammatillisen opetuksen järjestämisessä sekä Suomen sosiaalipsykologit ry:n toiminnassa.

Työyhteisön jäsenenä Pertti nautti kaikkien vilpitöntä arvostusta. Hän oli rauhallinen, vastuullinen, viisaasti asioita punnitseva, vaatimaton ja vankkumattoman hyväntahtoinen. Yliopisto oli hänelle enemmän kuin työpaikka, se oli viisauden harjoittamisen yhteisö. Niin ikään sosiaalipsykologia oli hänelle enemmän kuin tieteenala, se oli elävää elämää – kuten eräs hänen vanha ystävänsä toteaa, hän oli "oikea sosiaalipsykologi myös ihmisenä".

Kotikaupungissaan Tampereella Pertti Rautio oli aktiivinen kansalaiskeskustelija. Hän oli mukana muun muassa kauppahallin virastotaloa suojelevassa liikkeessä 1980-luvulla sekä 1990-luvulta toimineessa Kurpitsa-liikkeessä, jonka tavoitteena on Pispalan-Tahmelan vanhojen kasvimaiden suojelu.

Pertti Rautio pyrki kaikessa toiminnassaan vaalimaan kestäviä arvoja, olipa sitten kyseessä historiallinen kaupunkikuva, sosiaalitieteen klassikot, sivistysyliopiston idea tai perinteinen hyvän ihmisen ihanne.

Vilma Hänninen
Pertti Raution työtoveri
Kuopion yliopisto
(Sosiaalipsykologian professori
Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitoksen johtaja)

[Julkaistu kirjoittajan luvalla.]


Some photographs from Rautio Family Album -


Pertti Rautio, ca. 1946 in Lapua


Pertti Rautio, winter 1962/63 in Lapua

Pertti Rautio's 1960s-70s artworks

Some texts by Pertti Rautio found from the Net (in Finnish):

 • Sosiaalisen ja biologisen suhde moraalisessa käyttäytymisessä (2003) (PDF)
 • Tuottavatko psykologiset testit tieteellistä vai myyttistä tietoa? (1999)
 • Työpaikkakonflikti identiteettisotana (1999) (PDF)
 • Yhteisöllisyys ja verkostoituminen osana opiskelijan hyvinvointia (2005) (PDF)

  Related:

 • Pauli Välimäki ja Kauppahallin virastotalon valtaus 5 August 1981
 • 5 comments:

  Jan said...

  My sincerest condolences.

  pHinn said...

  Thank you, Jan.

  Juri said...

  I knew about this earlier, but still: so sorry to hear about your father.

  Juri said...

  A comment still: your father would be honoured to have a sub-page devoted to his works.

  Unknown said...

  Your father was my teacher at the Univerity of kuopio and I just wanted to say that he was a man with a big heart. He was very much loved person and a personality. It was always easy to go to him if you had to ask something and many of us remember his heart warming silent giggle after he had said something funny. We enjoyed hes teaching very much and losing him as a teacher and a person is a great loss to everyone that knew him. My condolences. -student